Actualitat

PARTICIPA (projecte de recerca social) – Institut Guttmann

PARTICIPA (projecte de recerca social) – Institut Guttmann

L’estudi té com a objectiu identificar els factors que faciliten i dificulten la participació de les persones amb discapacitat en la societat, així com trobar solucions innovadores que facin possible la participació de tots en igualtat de condicions.

Les barreres són factors a l’entorn d’una persona que limiten el funcionament i generen discapacitat i els facilitadors són factors a l’entorn d’una persona que milloren el funcionament i redueixen la discapacitat.

L’estudi es duu a terme de manera exclusivament en línia, mitjançant qüestionaris que es troben en l’àrea personal de cada usuari, en la web del projecte. Poden participar totes les persones majors d’edat que resideixin a Espanya o Andorra i que tinguin una discapacitat.

Font: Servicio de Información sobre Discapacidad

Alina RibesPARTICIPA (projecte de recerca social) – Institut Guttmann