Actualitat

Primer Informe PARTICIPA. Barreres i facilitadors de la participació en la societat de les persones amb discapacitat

El Primer Informe PARTICIPA llança dades reveladores sobre les dificultats a les quals s’enfronten les persones amb discapacitat per a participar plenament en la societat.

Entre molts altres resultats, l’informe conclou que les persones que participen més sovint en la societat tenen una menor percepció de barreres en el seu entorn, i que l’autonomia, la capacitat de prendre decisions sobre el projecte vital i la satisfacció amb la participació en la societat estan vinculades a una millor qualitat de vida i benestar emocional. No obstant això, malgrat una baixa freqüència de participació en activitats socials, productives i d’oci, les persones amb discapacitat reporten una alta satisfacció.

El document també destaca que les barreres físiques i socials restringeixen la inclusió de les persones amb discapacitat en la societat, i emfatitza la necessitat d’eliminar aquestes barreres per a fomentar una participació equitativa. Més enllà de la presència física, se subratlla la importància d’una inclusió real en els espais socials.

Encara que la participació efectiva en la societat millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, persisteixen desafiaments significatius, especialment per a aquells amb discapacitats més greus i baixos ingressos econòmics. En l’informe s’evidencia que les persones amb discapacitat han de bregar amb desafiaments que transcendeixen la seva pròpia condició per tenir una discapacitat. Promoure l’autodeterminació i eliminar les barreres són essencials per a garantir el dret humà a una participació plena i efectiva en la societat.

Accés al Primer Informe Participa: Primer Informe PARTICIPA. Barreres i facilitadors de la participació en la societat de les persones amb discapacitat

Marc Navarro BerenguelPrimer Informe PARTICIPA. Barreres i facilitadors de la participació en la societat de les persones amb discapacitat