Resultats

lectura_facil

Accedeix als continguts
en lectura fàcil

Aquí podràs llegir els articles publicats pels membres de l’equip PARTICIPA a partir dels resultats obtinguts al projecte

  • Tot
  • Articles Científics
  • Articles Divulgatius
17 Abril 2024
El Primer Informe PARTICIPA llança dades reveladores sobre les dificultats a les quals s'enfronten les persones amb discapacitat per a participar plenament en la societat. Entre molts altres resultats, l'informe conclou que les persones que participen més sovint en la societat tenen una menor percepció de barreres en el seu entorn, i que l'autonomia, la capacitat de prendre decisions sobre el projecte vital i la satisfacció amb la participació en la societat estan vinculades a una millor qualitat de vida i benestar emocional.
Joan Saurí, Blanca Cegarra, Gabriele Cattaneo, Alina Ribes, Júlia Bestard, Marc Navarro, Alejandro García i Javier Solana
21 desembre 2023
Frontiers in Psychology
La conclusió principal de l'estudi és que el nivell de vida independent, l'autodeterminació i la satisfacció amb la participació són aspectes fonamentals per promoure una alta qualitat de vida i benestar emocional de les persones amb discapacitat. Aquestes troballes tenen implicacions significatives per als serveis socials i de salut, així com per a les directrius de les polítiques públiques, i destaquen la necessitat de prioritzar l'apoderament i l'autodeterminació en totes les intervencions dissenyades per a les persones amb discapacitat.
Blanca Cegarra; Gabriele Cattaneo; Alina Ribes; Javier Solana Sánchez & Joan Saurí
13 diciembre 2023
Revista Española de Discapacidad vol. 11 núm. 2
Les relacions interpersonals són fonamentals en la vida de qualsevol persona i estan estretament associades a una millor qualitat de vida i benestar emocional. El projecte PARTICIPA del Institut Guttmann (Cegarra i Saurí, 2021) analitza, entre altres qüestions, les barreres que experimenten les persones amb discapacitat quan es relacionen amb les persones del seu entorn.
Blanca Cegarra Dueñas; Alina Ribes Martinez-Marquez i Joan Saurí Ruiz
31 octubre 2023
Revista Sobre Ruedas nº 112
El diagnòstic i la instauració d'un DCA representen una circumstància sobrevinguda que cursa sobtada i  intensament, modificant de manera radical totes les esferes de la vida quotidiana, tant de la persona que ho pateix com del seu entorn afectiu més pròxim. No sols hi ha persones supervivents, sinó famílies afectades per DCA.
Marina Sabaté i Marco Antonio Raya
18 agost 2023
Social.cat
Les relacions interpersonals són fonamentals en la vida de qualsevol persona i estan estretament associades a una millor qualitat de vida i benestar emocional. Entenem per relacions interpersonals els vincles establerts amb la família, amistats, veïns, companyes de feina, i altres persones amb qui ens relacionem en el nostre dia a dia. Els resultats del projecte PARTICIPA de l’Institut Guttmann evidencien que les persones amb discapacitat experimenten barreres per establir i mantenir relacions interpersonals.
Alina Ribes Martinez-Marquez; Blanca Cegarra Dueñas i Joan Saurí Ruiz
31 maig 2023
Revista Sobre Ruedas nº 111
La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (2006) reconeix el dret de les persones amb discapacitat a treballar en igualtat de condicions que la resta. Això inclou tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat (article 27).
Alina Ribes Martinez-Marquez; Joan Saurí Ruiz i Blanca Cegarra Dueñas
17 febrer 2023
Social.cat
Existeixen problemes de mobilitat per a les persones amb discapacitat? Els transports públics i privats són de fàcil accés? Tothom es pot desplaçar de forma autònoma? La mobilitat passa pel fet de no trobar obstacles (barreres) per anar d'un lloc a un altre, permetent una major autonomia diària de les persones amb discapacitat i l'accés a la participació dins de la societat.
Alina Ribes
1 gener 2023
Revista de Trabajo Social (RTS)
En el present article s’aborda la figura d’assistent personal (AP), clau per començar a desenvolupar una vida independent per a les persones amb discapacitat. Per emmarcar l’AP, es presenten els diferents models de concepció de la discapacitat, identificant el model social com a model basat en els drets de les persones amb discapacitat. Més endavant, s’exposa en què consisteix aquesta figura i com accedir al servei, tenint en compte la legislació vigent. A més, es valoren els avantatges i desavantatges que aporta aquesta professió per a l’autonomia de les persones amb discapacitat i es reflexiona sobre quina és la situació actual i futura de l’assistència personal.
Alina Ribes Martínez-Márquez; Rut Alsina Santana; Blanca Cegarra Dueñas i Joan Saurí Ruiz
20 març 2023
Revista Sobre Ruedas nº 108
Bob Pop, ambaixador del projecte Participa del Institut Guttmann, parla sobre les barreres que condicionen el dia a dia de les persones amb discapacitat. A l'escriptor se li va diagnosticar esclerosi múltiple als 20 anys, i des de fa dos es desplaça en cadira de rodes.
Júlia Bestard
23 desembre 2021
Revista Española de Discapacidad vol. 9 núm. 2
El Institut Guttmann impulsa i dirigeix el projecte de recerca i innovació social sobre discapacitat PARTICIPA, una iniciativa compartida amb les entitats representades en el Consell Social i de Participació de la institució. PARTICIPA neix amb la finalitat de generar coneixement útil per al col·lectiu de persones amb discapacitat i les entitats socials, marcant-se per objectiu final la transformació social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L'estudi va dirigit a conèixer com promocionar la participació en la societat de les persones amb discapacitat al nostre país.
Blanca Cegarra Dueñas i Joan Saurí Ruiz
Marc Navarro BerenguelResultats