Habitatge

En aquesta secció trobaràs informació sobre el dret a l'habitatge assequible i accessible

lectura_facil
Icona Habitatge

Habitatge

Disposar d’un lloc adequat on viure és fonamental per a la participació a la societat. L’accés a l’habitatge suposa l’opció de viure en la comunitat en igualtat de condicions que les altres persones i poder participar-hi. Actualment, a Espanya, més de 1,8 milions de persones amb mobilitat reduïda precisen ajuda per sortir de casa i al voltant de 100.000 persones que no disposen d’aquesta ajuda no ho fa mai (COCEMFE, 2019).​

Malgrat que hi ha una normativa espanyola que obliga des de l’any 2017 a què tots els productes, entorns, béns i serveis siguin accessibles, aquesta no s’està complint.

Coneixes el marc normatiu actual sobre l’accessibilitat universal?

La Convenció de les Nacions Unides estableix que cal garantir l’accessibilitat de tots els habitatges (art.9) i el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat (art. 19).

Vols veure tots els temes d´habitatge al fòrum?

Col·labora en construir una societat més inclusiva!

dowhileHabitatge