Avís Legal i Política de Privacitat

lectura_facil

Avís legal i política de privacitat

Institut Guttmann és una marca registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense citar-ne l’origen o sense l’autorització expressa de l’Institut Guttmann, que es reserva el dret a realitzar, sense avís previ, qualsevol modificació que consideri oportuna tant de la informació com de la presentació continguda en aquest lloc web.

Protecció de dades

L’Institut Guttmann és el responsable del tractament de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en els llocs web de la Fundació Institut Guttmann.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats. El tractament estarà situat a l’Institut Guttmann, Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona, sota la supervisió i control de l’Institut Guttmann.

La informació continguda en el Tractament de dades esmentat s’utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris, com per a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada al tractament de dades propietat de l’Institut Guttmann que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, nacional i europea, en matèria de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i a la resta de legislació aplicable.

Tota la informació personal recollida per l’Institut Guttmann a la seva web és per ús exclusiu intern de l’organització i no es cedeix ni es ven a tercers.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’Institut Guttmann el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions legals.

Qualsevol usuari pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició de les seves dades de caràcter personal subministrades a l’Institut Guttmann, mitjançant comunicació dirigida a l’Institut Guttmann amb la referència “Tractament de dades”. Aquesta comunicació es podrà fer per les següents vies:

Correu electrònic a l’adreça: protecciodades@guttmann.com
Correu postal a l’adreça: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona.

En qualsevol dels casos indicant el dret que exercita i adjuntant copia del seu DNI o document de identificació substitutori.

L’Institut Guttmann ha complert amb la obligació d’anomenar un Delegat de Protecció de Dades que també està degudament enregistrat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Es pot contactar amb ell mitjançant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@guttmann.com.

Formularis per a l’exercici dels drets inclosos al Reglamento General de Protección de Datos

La Fundació Institut Guttmann és una fundació privada sense ànim de lucre amb activitat privada i activitat pública. Per a l’activitat pública està acreditada com a Hospital de Referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i també com a Centre de Referència Nacional –CSUR- per al tractament del Lesionat Medul·lar complex pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La Fundació Institut Guttmann elabora i gestiona directament el seu web institucional amb recursos propis o subcontractats. Aquest web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus. Aquest web no conté publicitat.

Qüestions generals

Les fotografies de persones que s’exposen al web han estat realitzades amb el seu consentiment o, en el cas de nens, el dels seus pares o tutors.

Aquest lloc web no conté publicitat ni rep finançament de publicitat i es manté amb fons propis.

dowhileAvís Legal i Política de Privacitat