News

Barreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària

Les persones amb discapacitat tenen una major demanda d’assistència sanitària que els que no tenen discapacitat, i també tenen més necessitats insatisfetes en aquesta esfera segons l’ “Informe Mundial sobre la Discapacitat” de l’OMS. En aquest informe, publicat el 2011, es destaquen els diferents obstacles que afronten les persones amb discapacitat (en les actituds i obstacles físics i financers). Superar aquests obstacles està al nostre abast.

Barreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària

Les persones amb discapacitat ensopeguen amb una gran varietat d’obstacles quan busquen assistència sanitària, entre ells destaquem els següents.

Obstacles físics

L’accés desigual als edificis (hospitals, centres de salut), l’equip mèdic inaccessible, la mala senyalització, les portes estretes, les escales interiors, els banys inadequats i les zones d’estacionament inaccessibles creen obstacles per usar els establiments d’assistència sanitària.

Aptituds i coneixements inadequats amb el personal sanitari

Les persones amb discapacitat notifiquen amb una freqüència dues vegades més gran que el personal sanitari no té les aptituds per atendre les seves necessitats; amb una freqüència quatre vegades més gran, que són maltractats per aquest personal; i amb una freqüència tres vegades més gran, que se’ls nega l’assistència.

Com aplanar les barreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària

Els governs poden millorar la salut de les persones amb discapacitat si milloren l’accés a serveis d’assistència sanitària de bona qualitat, assequibles i que utilitzin de manera òptima dels recursos. Tenint en compte que diversos factors entorpeixen l’accés a aquesta assistència, calen reformes en tots els components de sistema d’assistència sanitària que interactuen.

Polítiques i legislació

Avaluar les polítiques vigents i els serveis actuals, determinar les prioritats per reduir les desigualtats sanitàries i planificar la millora de l’accés i la inclusió. Realitzar canvis per complir amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. Establir normes d’assistència en relació amb les persones amb discapacitat, acompanyades de mecanismes per vetllar pel seu compliment.

Prestació dels serveis

Realitzar una àmplia varietat de modificacions i ajustos per facilitar l’accés als serveis d’assistència sanitària. Per exemple, modificar la planta dels consultoris per a donar accés a les persones que tenen dificultats per moure o proporcionar informació sanitària en formats accessibles, com l’escriptura Braille. Habilitar les persones amb discapacitat perquè millorin la seva salut proporcionant-los informació, capacitació i suport d’altres persones en la mateixa situació. Promoure la rehabilitació en la comunitat per facilitar l’accés de les persones amb discapacitat als serveis existents. Reconèixer els grups que necessiten models alternatius de prestació de serveis, per exemple, serveis focalitzats o coordinació assistencial per millorar l’accés a l’assistència sanitària.

Recursos humans

Incorporar l’ensenyament de la discapacitat en els programes de pregrau i d’educació contínua de tots els professionals de la salut. Proporcionar directrius amb fonament científic per a l’avaluació i el tractament.

Dades i investigacions

Incloure a les persones amb discapacitat en el control i l’avaluació de l’assistència sanitària. Realitzar més investigacions al voltant de les necessitats, les barreres i els resultats sanitaris de les persones amb discapacitat.

Links d’interès:

Llegeix la notícia completa al web de la OMS:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

Resum del “Informe Mundial sobre la Discapacidad” (2011): https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1

dowhileBarreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària