Actualidad

La RAE esmena el terme «discapacitat» al diccionari

La RAE ha esmenat l’accepció del terme discapacitat, que passarà a ser definida a l’actualització del Diccionari de la Llengua Espanyola com la situació de la persona que per les seves condicions físiques o mentals duradores s’enfronta amb notables barreres d’accés a la seva participació social. 

La discapacitat ja no es definirà així com la disminució per un problema físic, sensorial o psíquic, que incapacita total o parcialment per al treball o altres tasques. Aquesta descripció era pròpia del model mèdic de la discapacitat i no es corresponia amb les actuals concepcions socials. 

La nova definició inclou el concepte de barreres, enteses com restriccions per a la participació en la societat, i per tant contempla la perspectiva social que s’ignorava en l’anterior definició del terme. No obstant això, és important destacar que la causa d’aquestes barreres no són els cossos de les persones amb discapacitat o la seva manera de funcionar, sinó la manca d’accessibilitat de la societat. 

La RAE també desterra la paraula disminuït i la substitueix per discapacitat, definit com a persona que posseeix una discapacitat. Això, però, no coincideix amb el defensat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), que va apostar per què el diccionari recollís persona amb discapacitat i no discapacitat. 

Més informació a:  

https://servimedia.es/noticias/1335377 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/rae-enmienda-termino-discapacidad-diccionario_202012105fd22678d4aa1e0001268fc2.html 

Júlia BestardLa RAE esmena el terme «discapacitat» al diccionari