Actualitat

Així han de ser les places d’aparcament reservades per a PMR en la nova normativa d’accessibilitat

Les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) han de complir amb una sèrie de paràmetres. Tot això es recull en la normativa d’accessibilitat, que a Espanya va canviar amb l’arribada de 2022, amb l’objectiu de garantir que les persones amb discapacitat no són discriminades en l’ús dels espais públics urbanitzats.

Aquesta norma recull els principis d’autonomia individual, no discriminació, accessibilitat universal i disseny universal. En relació amb les places d’aparcament per a persones amb discapacitat, la normativa assenyala:

  • Que els principals centres d’activitat de les ciutats hauran de disposar de places d’aparcament reservades i dissenyades per al seu ús per persones titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. Com a mínim una de cada quaranta places o fracció; independentment de les places destinades a residència o llocs de treball, serà reservada a aquest fi.
  • Aquestes hauran de situar-se el més pròximes possible als punts d’encreuament entre els itineraris per als vianants accessibles i els itineraris vehiculessis. Preferentment anirà localitzada en superfícies horitzontals o d’escàs pendent. D’aquesta manera es garanteix l’accés des de la zona de transferència fins a l’itinerari per als vianants accessible, de manera autònoma, exempta d’obstacles i segura.
  • Aquelles places que no compleixin amb el requisit anterior hauran d’incorporar un gual, l’amplària mínima lliure del qual de pas del pla del gual des del qual s’accedeix a calçada sigui de 1,20 m i, que compleixi amb les especificacions establertes en paviments per a permetre l’accés a l’itinerari per als vianants accessible des de la zona de transferència de la plaça.
  • Les places disposades en perpendicular o en diagonal a la vorera, hauran de tenir una dimensió mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m d’ample i, a més, disposaran d’una zona d’aproximació i transferència lateral d’una longitud igual a la de la plaça i un ample mínim de 1,50 m.

Font: Tododisca

Alina RibesAixí han de ser les places d’aparcament reservades per a PMR en la nova normativa d’accessibilitat