Avís Legal i Política de Privacitat

ESTÀS EN VERSIÓ
LECTURA FÀCIL

Avís legal i política de privacitat

Institut Guttmann és una marca registrada
a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
Està prohibit reproduir una part o tot el contingut d’aquest lloc web
sense citar-ne l’origen o sense l’autorització de l’Institut Guttmann.

L’Institut Guttmann pot fer canvis en la informació del web
o la manera de presentar-la sense haver d’avisar.

Protecció de dades

Per participar a l’estudi PARTICIPA et demanem dades personals.

L’Institut Guttmann guardarà les teves dades en els seus equips informàtics,
de manera segura i no les donarà a ningú,
tal com indica la Llei de protecció de dades personals.

Les dades personals s’utilitzen per a:

  • identificar-te,
  • fer estudis com aquest,
  • comunicar-te incidències i novetats per correu electrònic.

Et compromets a dir la veritat i a donar dades certes.
L’Institut Guttmann t’exclourà de l’estudi, si dones dades falses.

Tens dret a accedir a les teves dades personals
per corregir-les, eliminar-les o oposar-te al seu ús.
Ho has de comunicar per escrit a l’Institut Guttmann, mitjançant:

Correu electrònic: protecciodades@guttmann.com
Correu postal: Camí de Can Ruti, s/n, 08916 Badalona.

Has d’indicar la referència “Tractament de dades”
i adjuntar còpia del teu DNI
o el document d’identificació que el substitueixi.

L’Institut Guttmann té un delegat de Protecció de Dades.
Hi pots contactar per correu electrònic a: protecciodades@guttmann.com

Formularis per exercir els teus drets,
inclosos en el Reglament General de Protecció de Dades

Fundació Institut Guttmann

La Fundació Institut Guttmann és una fundació privada sense ànim de lucre
amb activitat privada i pública.
Per a l’activitat pública està acreditada com a:

  • Hospital de referència, pel Departament de Salut
    de la Generalitat de Catalunya.
  • Centre de referència nacional (CSUR) per tractar lesions medul·lars
    complexes, pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La Fundació Institut Guttmann s’ocupa directament de la seva pàgina web
amb recursos propis o subcontractats.
Aquest web no rep finançament extern i no té publicitat.

Les persones que apareixen a les fotografies del web
han donat el seu consentiment.
En el cas dels menors, l’han donat els seus pares o tutors.

Marc Navarro BerenguelAvís Legal i Política de Privacitat