Actualitat

Així han de ser els elements vinculats a activitats comercials en la nova normativa d’accessibilitat

L’expert d’accessibilitat, Alberto Cruz (Habi Accessible), va assenyalar en una entrevista que la nova normativa en accessibilitat era una llei «necessària i molt esperada».

La nova norma deixa una «sensació d’avanç, d’evolució i de caminar cap endavant en la lluita per la millora de l’autonomia de les persones», però ara caldrà veure com s’instaura en la societat aquesta normativa.

El document tècnic desenvolupa les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. Aquestes condicions bàsiques deriven de l’aplicació dels principis de:

  • Accessibilitat universal
  • Autonomia individual
  • Disseny universal o disseny per a totes les persones
  • No discriminació

Font: Tododisca

 

Alina RibesAixí han de ser els elements vinculats a activitats comercials en la nova normativa d’accessibilitat