Actualitat

Com dirigir-se adequadament a les persones amb discapacitat

CERMI Madrid va elaborar aquesta Guia on s’ofereixen una sèrie de recomanacions dirigides a l’adequació d’un tracte respectuós i digne cap a les persones amb discapacitat, des de discapacitats generals fins a les més específiques (discapacitat visual, auditiva, intel·lectual, física, de l’espectre autista, paràlisi cerebral i discapacitat per trastorn mental), incloent també una sèrie de mites i prejudicis amb arguments per a derrocar-los sobra la discapacitat en general.

Podeu accedir a la Guia aquí (en castellà): Cómo dirigirse adecuadamente a las personas con discapacidad

Alina RibesCom dirigir-se adequadament a les persones amb discapacitat