Habitatge

Airbnb identifica els habitatges aptes per a hostes discapacitats o en cadira de rodes

Airbnb identifica els habitatges aptes per a hostes discapacitats o en cadira de rodes

Airbnb ofereix identificar els habitatges i habitacions que siguin accessibles, sumant també l’especificació de l’accés i si l’allotjament és apte a partir de la seva plataforma i les diferents funciones de recerca de filtres.

Segons Airbnb són més de 70.000 persones amb discapacitat al mes que busquen a la seva plataforma poder-se allotjar en els habitatges que hi ha identificats, tenint en compte espais per moure’s, sense escales, amb ascensors, banys adaptats, etc.

Font: Europa press

Alina RibesAirbnb identifica els habitatges aptes per a hostes discapacitats o en cadira de rodes
llegir més

COCEMFE publica un informe per facilitar l’accessibilitat a edificacions

COCEMFE publica un informe per facilitar l’accessibilitat a edificacions

L’Observatori d’Accessibilitat i Vida Independent de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) ha publicat l’informe Accessibilitat i Codi Tècnic de l’Edificació: requisits tècnics per tal de recollir la normativa de com s’ha de construir o reformar un edifici perquè sigui accessible i segur facilitant aquelles mesures d’accessibilitat dins de l’àmbit de l’edificació.

Amb aquest informe, COCEMFE té com a propòsit posar en manifest les necessitats d’accessibilitat, de l’ús de les tecnologies de suport i dels recursos per l’autonomia personal existents per millorar la llibertat i qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica.

Font: COCEMFE

Alina RibesCOCEMFE publica un informe per facilitar l’accessibilitat a edificacions
llegir més

El mercat immobiliari, vist des d’una cadira de rodes

El mercat immobiliari, vist des d’una cadira de rodes

Un habitatge accessible no és solament posar una rampa a l’entrada, sinó també tenir espai per poder entrar per la porta, arribar als interruptors, moure’s sense obstacles pel passadís, poder dutxar-se… que la persona faci la seva vida quotidiana sense trobar-se impediments. Són característiques importants, però malauradament difícils de trobar en un habitatge. L’última enquesta de l’INE indica que quasi un 70% dels joves amb discapacitat (25 – 29 anys) viu a casa dels pares, trobant-se en la situació de poder treballar, però no independitzar-se.

Els portals immobiliaris disposen de filtres, però no existeixen filtres específics per a  pisos adaptats. Per aquest motiu, Aspaym ha posat en marxa pisosaccesibles.es, pàgina web que vol reunir els habitatges que siguin accessibles.

Una llei del desembre del 2017 estableix de compliment obligatori que hi hagi unes condicions bàsiques d’accessibilitat, però “la normativa només exigeix uns mínims”, indica Carmen Fernández (arquitecta i responsable d’Accessibilitat Universal a la Fundación ONCE). Segons un estudi realitzat per la Fundació Mutua de Propietaris (2018), només un 0,6% dels 9,8 milions d’edificis d’habitatge a Espanya són accessibles.

A més, segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), qualsevol persona amb discapacitat o major de 70 anys pot realitzar, amb una notificació prèvia, les obres que necessiti en el seu habitatge, però quan el retorni haurà d’estar en el seu estat original. Tot i així, com comenta Miriam González (persona que porta buscant habitatge de lloguer pel seu pare) molts propietaris es neguen a fer aquestes obres i com diu Anxo Queiruga, president de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), condueix a una discriminació pel fet d’anar en cadira de rodes.

Anxo Queiruga de COCEMFE afirma: “No hem d’oblidar que l’accessibilitat no perjudica a ningú, sinó que beneficia a tot el món i què qualsevol persona en un moment puntual pot necessitar d’accessibilitat“.

Font: El País

Alina RibesEl mercat immobiliari, vist des d’una cadira de rodes
llegir més

La clau a la vida independent: el dret a l’habitatge accessible i assequible

L’article 19 de la Convenció Internacional dels Drets Humans de les persones amb discapacitat de l’ONU (ratificada per Espanya en 2008) diu, sobre el dret a viure de manera independent i a ser inclòs en la comunitat, que els Estats han de prendre mesures efectives per a assegurar que “les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat de triar el seu lloc de residència i on i amb qui viure, en igualtat de condicions amb les altres, i no es vegin obligades a viure conformement a un sistema de vida específic”.

Blanca CegarraLa clau a la vida independent: el dret a l’habitatge accessible i assequible
llegir més