Coneixes els teus drets?

ESTÀS EN VERSIÓ
LECTURA FÀCIL

En aquest apartat pots consultar les lleis relacionades amb la discapacitat
i els organismes on et pots informar, assessorar o presentar una denúncia.

A més a més, en el portal de SiiDON, el Servei d’Informació Integral
per a la Discapacitat d’Origen Neurològic de l’Institut Guttmann,
trobaràs respostes a les preguntes següents i moltes més:

  • Com puc tramitar el certificat de discapacitat?
  • On puc demanar la targeta d’aparcament?
  • Quins incentius té l’empresa que contracta
    persones amb discapacitat?
  • Com puc tramitar les ajudes per a la promoció
    de l’autonomia personal?

https://siidon.guttmann.com/ca/siidon/aspectos-legales

Servei d’Informació Integra per a la Discapacitat d’Origen Neurològic de l’Institut Guttmann

Marc Navarro BerenguelConeixes els teus drets?