Actualitat

El CERMI defensa que “la transformació digital només pot ser social”

El CERMI defensa que “la transformació digital només pot ser social”

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha defensat que la transformació digital és una eina clau per a la inclusió i defensa de drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Durant la jornada en línia, organitzada per la coordinadora basca de representants de persones amb discapacitat (EDEKA), titulada “Reptes de la transformació digital per a les persones amb discapacitat”, Pilar Villarino, directora executiva del CERMI i secretària del Patronat de la Fundació CERMI Dones, va comentar la importància de la tecnologia digital en les entitats i la innovació social en discapacitat, agregant “la tecnologia ha de servir per a potenciar el talent, aportant constantment solucions innovadores des del treball col·laboratiu”.

Es va destacar que els beneficis de la transformació digital són les noves tecnologies i el suport a l’accessibilitat, permetent una major autonomia per a les persones amb discapacitat, entre altres. D’altra banda, existeixen uns certs riscos com la bretxa digital, l’elevat cost d’adquisició i el manteniment de la tecnologia, entre altres.

Font: CERMI

 

Alina RibesEl CERMI defensa que “la transformació digital només pot ser social”