Actualitat

El CERMI reclama a transports que les persones amb mobilitat reduïda quedin exemptes de pagament per ús de les autovies

El CERMI reclama a transports que les persones amb mobilitat reduïda quedin exemptes de pagament per ús de les autovies

El CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) ha reclamat al Govern, mitjançant el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que el pagament per l’ús de les autovies quedi exempt per a les persones amb discapacitat, tant siguin conductores com si es mouen en vehicles destinats al seu servei.

Les persones amb discapacitat es veuen forçades a utilitzar més el transport privat en vehicle particular pel fet que els transports col·lectius encara no són universalment accessibles, suposant un cost afegit per raó de discapacitat. A més, l’economia de les persones amb discapacitat sempre és més precària que les altres persones.

Font: CERMI

Alina RibesEl CERMI reclama a transports que les persones amb mobilitat reduïda quedin exemptes de pagament per ús de les autovies