Actualitat

El CERMI reclama al ministeri de cultura una regulació legal exigent de l’accessibilitat al cinema i la cultura audiovisual

El CERMI reclama al ministeri de cultura una regulació legal exigent de l’accessibilitat al cinema i la cultura audiovisual

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha reclamat al Ministeri de Cultura i Esport una regulació en relació amb l’accessibilitat en l’àmbit cinematogràfic i audiovisual, un sector on les normatives són escasses i laxes, i no garanteixen que totes les persones tinguin accés.  

Segons CERMI, la legislació hauria de recollir que les produccions cinematogràfiques i audiovisuals incloguin mesures com: la subtitulació, la llengua de signes espanyola i l’audiodescripció.  

Una altra proposta del CERMI resideix en què la nova Llei reculli, com a objectiu de les polítiques públiques del sector, oferir una imatge respectuosa i positiva de les persones amb discapacitat com a expressió valuosa de la diversitat humana i social  

Quant a ajudes públiques, el CERMI exigeix que no es concedeixi cap subvenció, suport, incentiu o ajuda pública a aquelles produccions cinematogràfiques que no incorporin originalment mesurades d’accessibilitat. Aquesta mesura, gràcies al CERMI, ja compta amb suport en normativa administrativa, però ha de ser elevada a rang legal.

Font: CERMI

Alina RibesEl CERMI reclama al ministeri de cultura una regulació legal exigent de l’accessibilitat al cinema i la cultura audiovisual