Actualitat

Josep Maria Solé, president del Consell Social de l’Institut Guttmann

Testimoni de Josep Maria Solé, president del Consell Social de l’Institut Guttmann

“Nosaltres, a Guttmann veiem a molta gent que ens arriba, i li donem totes les eines de rehabilitació intensiva per maximitzar les seves oportunitats, les que depenen de la seva forma de funcionar. Però quan surt, es troba amb un entorn on no pot desenvolupar la seva vida. Es troba amb pocs facilitadors i moltes barreres, i autodeterminar-se en aquestes circumstàncies és molt complex.

Quan la discapacitat ve per qüestions cognitives, de salut mental o de comportament, les barreres socials són encara més intenses.

Primer, totes les vides mereixen ser viscudes, i a totes les vides cal donar-los l’oportunitat de decidir com ser viscudes.”

Jana ArimanyJosep Maria Solé, president del Consell Social de l’Institut Guttmann