Actualitat

Participació en la societat: Nou enfocament en clau de drets per a la igualtat d’oportunitats

La prevalença de la discapacitat està augmentant en els últims anys a causa de l’envelliment de la població i als avanços cientificotècnics, entre altres motius. Amb la constatació que la discapacitat no és només un problema mèdic, durant els últims anys s’ha fet un esforç considerable per a tractar de comprendre i mesurar el seu impacte social.

Font: Revista Sobre Ruedas nº 103

 

Alina RibesParticipació en la societat: Nou enfocament en clau de drets per a la igualtat d’oportunitats