Actualitat

Raimon Jané, President Federació ACAPPS

Testimoni de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS de famílies i persones amb sordesa.

“Hi ha molts estereotips i molts equívocs amb les persones amb discapacitat. Per exemple, les persones amb discapacitat auditiva normalment ja no són en un món de silenci perquè utilitzen pròtesis auditives. Es comuniquen oralment –el 98% de les persones sordes es comuniquen oralment–, però no obstant tenen molta dificultat per rebre el missatge comunicatiu.

Les coses que no es coneixen no es posen en valor i no és fàcil trobar-hi solucions.

Quines solucions tenim ara mateix? Que puguin fer bon ús de les pròtesis auditives, audiòfons i implants coclears, que puguin tenir els materials audiovisuals subtitulats. També per exemple la utilització als equipaments de bucles magnètics o emissors FM, que permeten que la persona que està parlant, explicant, participant en un acte o taula rodona, arribi l’audició directa a les pròtesis auditives d’aquestes persones.

Són mesures organitzatives senzilles perquè en molts casos ja es té el text i és només projectar-lo o incorporar-lo en un vídeo, però sovint s’oblida.

Garantir que estiguin assegurats aquests elements facilitadors perquè arribi el missatge amb ple contingut a les persones amb discapacitat auditiva és un dret, és simplement reconèixer que s’ha de posar en pràctica.

Des de la federació ACAPPS de famílies i persones amb sordesa us animem a participar intensament en aquest projecte. Serà una eina fantàstica per recollir les nostres demandes, necessitats, per trencar les barreres de comunicació i fer que l’accessibilitat universal a la comunicació sigui un fet acceptat, impulsat i prestigiat per tothom.”

Marc Navarro BerenguelRaimon Jané, President Federació ACAPPS