Advices

La llave a la vida independiente: el derecho a la vivienda accesible y asequible

El artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de la ONU (ratificada por España en 2008) dice, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que los Estados parte deben tomar medidas efectivas para asegurar que “las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico”.

Blanca CegarraLa llave a la vida independiente: el derecho a la vivienda accesible y asequible
Read more

Barreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària

Les persones amb discapacitat tenen una major demanda d’assistència sanitària que els que no tenen discapacitat, i també tenen més necessitats insatisfetes en aquesta esfera segons l’ “Informe Mundial sobre la Discapacitat” de l’OMS. En aquest informe, publicat el 2011, es destaquen els diferents obstacles que afronten les persones amb discapacitat (en les actituds i obstacles físics i financers). Superar aquests obstacles està al nostre abast.

dowhileBarreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària
Read more

Apps que afavoreixen l’accessibilitat i la inclusió social

Cada vegada hi ha més apps enfocades a ajudar les persones amb discapacitat perquè el seu dia a dia sigui més fàcil i trobin menys barreres. Per exemple, un telèfon intel·ligent pot ajudar a una persona amb mobilitat reduïda a aparcar el cotxe o una persona amb cadira de rodes a viatjar pel món còmodament. Compartim algunes d’elles:

dowhileApps que afavoreixen l’accessibilitat i la inclusió social
Read more

SOS SOLEDAT, jo també compto

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat 2019, que es va celebrar el dia 3 de desembre, el CERMI va fer públic un manifest titulat SOS SOLEDAT, JO TAMBÉ COMPTO en què va destacar que la soledat no desitjada és una de les xacres de les societats anomenades a si mateixes avançades. Les dones i homes amb discapacitat s’enfronten en el seu dia a dia a situacions d’aïllament social, de separació de la vida en comunitat, que provoquen més dosis de soledat forçosa.

Blanca CegarraSOS SOLEDAT, jo també compto
Read more