Actualitat

100.000 persones amb mobilitat reduïda viuen confinades per falta d’accessibilitat

La Fundació Mútua de Propietaris ha publicat un estudi sobre la falta d’accessibilitat que afronten diàriament les persones amb mobilitat reduïda a Espanya. La recerca assenyala que més de 100.000 individus es veuen obligats a quedar-se a casa a causa d’aquest motiu.

L’estudi revela que en àrees urbanes, el 79% de les persones amb discapacitat han de fer front a obstacles significatius per a accedir a la seva comunitat, i que la situació és encara més preocupant en les zones rurals, on el percentatge s’eleva fins al 86% i fins al 90% de les persones amb discapacitat troba obstacles per a participar en activitats d’oci. Aquestes dades subratllen la importància d’abordar no sols l’accessibilitat física, sinó també la inclusió en la vida social i cultural. Com explica Beatriz Coleto, Coordinadora del Centre Especial d’Ús de Vivofácil, «la definició de l’ONU sobre discapacitat ens recorda que es tracta d’una condició que, en interacció amb diverses barreres socials, pot obstaculitzar la participació plena i efectiva de les persones en la societat. Això no és un assumpte individual, sinó un reflex de la pròpia societat i de la necessitat d’un canvi».

Els experts emfatitzen que la falta d’accessibilitat és una forma subtil de discriminació que afecta aproximadament el 9% de la població espanyola que té algun nivell de discapacitat. A més, subratllen que, en un context d’envelliment de la població l’accessibilitat es torna encara més crucial per a garantir la inclusió social.

L’estudi també revela que un 22% de persones amb discapacitat han hagut d’abandonar les seves llars a causa de la falta d’accessibilitat. Laura López, vicepresidenta executiva de la Fundació Mútua de Propietaris, destaca que els conflictes entre veïns (47%) i motius econòmics (55%) són les principals raons per a no dur a terme millores en accessibilitat.

Font: Tododisca

Alina Ribes100.000 persones amb mobilitat reduïda viuen confinades per falta d’accessibilitat