Actualitat

‘AccesibilidApp’ registra més de 3.000 barreres d’accessibilitat a Espanya

‘AccesibilidApp’ registra més de 3.000 barreres d’accessibilitat a Espanya

AccesibilidApp, eina desenvolupada per COCEMFE, permet enviar i comunicar incidències per falta d’accessibilitat a les ciutats. En els seus dos primers anys s’han registrat un total de 3.044 incidències, un 78% de les quals en el medi urbà i un 22% en entorns rurals.

Alguns exemples de barreres detectades són de paviment urbà, elements remoguts, desplaçaments verticals, aparcaments, mobiliari urbà i infraestructura en el transport, entre d’altres.

L’app està operativa a tot el país i promou la participació de la ciutadania per avançar cap a una societat més accessible. També recull incidències que estiguin relacionades amb la COVID-19, com situacions en què la distància de seguretat no es pot complir per falta d’accessibilitat, elements de protecció que no són accessibles i eliminació de residus que no permetin les condicions de seguretat adequades per inaccessibles.

Font: Tododisca

 

Alina Ribes‘AccesibilidApp’ registra més de 3.000 barreres d’accessibilitat a Espanya