Actualitat

CERMI Mujeres presenta una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat 

CERMI Mujeres presenta una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat 

La Fundació CERMI Mujeres (FCM) ha presentat una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat, amb l’objectiu de ser una eina, per plantejar noves formes de cuidar i potenciar la salut en tots els àmbits.

La guia ha estat elaborada en base al plantejament que es va transmetre a la IV Conferència Sectorial de Dones i Nenes amb Discapacitat, Les Dones amb Discapacitat i la Salut, sobre la necessitat de dotar d’instruments a professionals i a la societat en general perquè tinguin consciència sobre el dret a la salut.

Font: Fundació CERMI Mujeres

Alina RibesCERMI Mujeres presenta una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat