Actualitat

“Accessibilitech” publica unes guies senzilles sobre accessibilitat a les tecnologies de la informació i comunicació

Fundación Once ha liderat el projecte “Accessibilitech” creant un paquet de recursos amb una sèrie de guies senzilles sobre accessibilitat.

L’objectiu del projecte és millorar i potenciar la inclusió digital i l’accessibilitat per a persones amb discapacitat i altres col·lectius amb necessitats similars, per a assegurar la plena participació i proporcionar guies sobre el coneixement de:

S’inclouen també altres fonts en relació amb les polítiques europees i estàndards d’accessibilitat, el disseny de tecnologies inclusives i accessibles i informació útil per als usuaris sobre les funcionalitats d’accessibilitat dels sistemes operatius i les aplicacions més usades.

El paquet d’informació s’ofereix en format senzill i fàcil de llegir, tant en espanyol com anglès, i està dirigit a totes les persones interessades a millorar i potenciar la inclusió digital i l’accessibilitat.

Font: Fundación Once

 

Alina Ribes“Accessibilitech” publica unes guies senzilles sobre accessibilitat a les tecnologies de la informació i comunicació