Accés a serveis

CERMI Mujeres presenta una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat 

CERMI Mujeres presenta una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat 

La Fundació CERMI Mujeres (FCM) ha presentat una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat, amb l’objectiu de ser una eina, per plantejar noves formes de cuidar i potenciar la salut en tots els àmbits.

La guia ha estat elaborada en base al plantejament que es va transmetre a la IV Conferència Sectorial de Dones i Nenes amb Discapacitat, Les Dones amb Discapacitat i la Salut, sobre la necessitat de dotar d’instruments a professionals i a la societat en general perquè tinguin consciència sobre el dret a la salut.

Font: Fundació CERMI Mujeres

Alina RibesCERMI Mujeres presenta una guia per millorar l’accés a la salut i a l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat 
read more

L’OMS denuncia les barreres físiques i cognitives que exclouen a les persones amb discapacitat dels sistemes de salut nacionals

L’OMS denuncia les barreres físiques i cognitives que exclouen a les persones amb discapacitat dels sistemes de salut nacionals

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha defensat en una resolució que els sistemes de salut nacional siguin més inclusius per a les persones amb discapacitat i que s’eliminin  les barreres físiques i de la informació que dificulten el seu accés. Per fer-ho, l’OMS ha reclamat suprimir els obstacles físics a les instal·lacions sanitàries i facilitar la informació en formats accessibles (sensorials i cognitius).

L’organisme també defensa que els programes dels plans nacionals d’emergència tinguin en compte a les persones amb discapacitat, ja que la Covid-19 ha visibilitzat la desproporció de l’impacte negatiu de la pandèmia sobre aquest col·lectiu. També reclama que es realitzi un estudi global sobre els estàndards de salut, perquè falten estadístiques i informació respecte a la salut de les persones amb discapacitat.

Font: Servimedia

Alina RibesL’OMS denuncia les barreres físiques i cognitives que exclouen a les persones amb discapacitat dels sistemes de salut nacionals
read more

La UE aprova que el certificat de vacunació ‘Covid’ per viatjar sigui accessible per a les persones amb discapacitat

La UE aprova que el certificat de vacunació ‘Covid’ per viatjar sigui accessible per a les persones amb discapacitat

El Parlament Europeu ha aprovat establir que el certificat de vacunació Covid-19 dels residents de la UE per moure’s pel territori comunitari ha de ser accessible per a les persones amb discapacitat.

Així, el document haurà de tenir igualtat d’accés per a tothom, també per a les persones amb discapacitat i per a les persones amb un accés limitat a les tecnologies digitals, ja sigui en format digital o paper.

Això, implica que la informació continguda i el seu disseny siguin accessibles.

Per facilitar a les persones el fet de decidir si volen i poden desplaçar-se, sinó també que siguin operables, de fàcil accés i comprensibles per a les persones que es trobin en diferents circumstàncies segons el tipus de discapacitat, entre d’altres factors.

Font: Diari de la discapacitat

Alina RibesLa UE aprova que el certificat de vacunació ‘Covid’ per viatjar sigui accessible per a les persones amb discapacitat
read more

Nova Guia On line de suport a les famílies d’infants o joves amb discapacitat física i/o orgànica

Nova Guia On line de suport a les famílies d’infants o joves amb discapacitat física i/o orgànica

ECOM ha creat la “Guia de suport a les famílies per a la defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física”, una guia de suport amb informació i recursos especialitzats per a les famílies en defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física i/o orgànica. Dins de la guia hi ha els set drets principals dels infants i joves amb discapacitat, recollits a la Convenció dels Drets de les persones amb Discapacitat de l’ONU el 2006. Aquests drets són: Accessibilitat, Educació i formació, Salut, Habilitació i rehabilitació, Treball, Protecció social i Lleure i esport.

A més, la federació/fundació ha posat en marxa un servei específic d’assessorament i orientació per a les famílies per tal de facilitar-los la recerca de recursos en la cura i el desenvolupament dels fills/es, com també realitzar l’acompanyament i orientació perquè participin en la comunitat.

Font: ECOM

Alina RibesNova Guia On line de suport a les famílies d’infants o joves amb discapacitat física i/o orgànica
read more

Com aconseguir que un bar, restaurant o cafeteria siguin accessibles

Com aconseguir que un bar, restaurant o cafeteria siguin accessibles

La Fundació ONCE, en col·laboració amb la Confederació Empresarial d’Hosteleria d’Espanya (CEHE) i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), han publicat una guia per aconseguir l’accessibilitat de bars i restaurants, titulada “¿Cómo gestionar la accesibilidad? Bares y restaurantes”.

La guia ajuda a entendre les dificultats i barreres que es troben les persones amb discapacitat per accedir al seu entorn i serveis i ofereix informació a nivell d’accessibilitat. El document recull recomanacions i consells pràctics perquè siguin accessibles per a tothom, incloent-hi les persones amb discapacitat i les possibles necessitats de les persones grans. A més, posa de relleu que l’accessibilitat no és solament la supressió de barreres físiques, sinó que també s’han de treballar els processos de comunicació i informació.

Entre d’altres, el document ofereix pautes per adaptar tot tipus d’establiments i resoldre dificultats arquitectòniques, saber utilitzar la tecnologia o formar els empleats en l’atenció al client amb discapacitat.

Font: CERMI Aragón

Alina RibesCom aconseguir que un bar, restaurant o cafeteria siguin accessibles
read more

Els pacients amb discapacitat donen un aprovat just a l’accessibilitat dels serveis sanitaris 

Els pacients amb discapacitat donen un aprovat just a l’accessibilitat dels serveis sanitaris

Els serveis sanitaris espanyols tenen encara per endavant un llarg recorregut perquè a què tota la ciutadania hi pugui accedir. La Fundación ONCE i ILUNION Tecnologia y Accesibilidad han realitzat un estudi per detectar-ne els problemes que es troben les persones amb discapacitat, buscar-ne solucions i millorar l’atenció a tots els pacients.

Les dues entitats van llançar al 2020 una enquesta online a més de mil persones, de les quals 798 eren pacients (amb i sense discapacitat) i 211 professionals de la salut.

Segons els resultats de l’enquesta, l’accessibilitat dels serveis sanitaris per a les persones amb discapacitat obté un 5,5 punts sobre 10, fet que remarca que queda molt treball per fer perquè sigui un entorn totalment accessible. Desglossant els serveis de menys accessibles a més accessibles les urgències obtenen 5 punts, la consulta mèdica telefònica 5,2 punts, la consulta mèdica online 5,3 punts, la hospitalització 5,6 punts, les proves diagnòstiques presencials 5,9 punts i la consulta mèdica presencial 6,1 punts.

Altres conclusions de l’estudi han estat les dificultats en accessibilitat física dintre de les instal·lacions, els problemes per interactuar amb les eines digitals de les consultes online (accés a informes i altres documents o que no estan en formats accessibles) i la necessitat de millora de les tecnologies de les aplicacions mòbils per accedir als serveis digitals de salut, entre d’altres.

Font: Discapnet

Alina RibesEls pacients amb discapacitat donen un aprovat just a l’accessibilitat dels serveis sanitaris 
read more

Organitzacions de discapacitat reclamen una assistència personal “sense exclusions”

Organitzacions de discapacitat reclamen una assistència personal “sense exclusions” 

La Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (PREDIF), el Comitè Espanyol de Representants de persones amb discapacitat (CERMI) i la Fundació ONCE han reclamat que l’assistència personal per dret estigui vinculat al projecte individual de cada persona i a no excloure a ningú per cap motiu, com per exemple l’edat, la situació laboral, el grau de dependència o la discapacitat).

L’assistència personal es troba recollida a la Llei de Dependència del 2006, però actualment encara no ha sigut desenvolupada. Per aquest motiu, Francisco Sárdon (president de PREDIF) ha reclamat al Govern que en el Pla de xoc en Dependència anunciat es pugui regular aquesta figura, tenint en compte també les aportacions del sector de la discapacitat.

Jesús Hernández, director d’Innovació i Accessibilitat de la Fundació ONCE menciona que l’actual Llei de la Dependència preveu que només hi poden accedir a aquesta prestació les persones amb treball, estiguin estudiant o realitzin algun tipus d’activisme social, excloent per exemple el dret a l’oci i a poder decidir un projecte vital, sense oblidar que en cada comunitat autònoma hi ha criteris diferents d’aplicació.

També Francisco Sardón afegeix que l’assistència personal és un dret per a totes les persones dependents, no hi ha d’haver exclusions i ha d’anar relacionat amb el projecte vital de cada persona, sent elles mateixes les qui decideixin si accedir i no ser el sistema qui els hi negui.

Font: Servimedia

Alina RibesOrganitzacions de discapacitat reclamen una assistència personal “sense exclusions”
read more

Barreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària

Les persones amb discapacitat tenen una major demanda d’assistència sanitària que els que no tenen discapacitat, i també tenen més necessitats insatisfetes en aquesta esfera segons l’ “Informe Mundial sobre la Discapacitat” de l’OMS. En aquest informe, publicat el 2011, es destaquen els diferents obstacles que afronten les persones amb discapacitat (en les actituds i obstacles físics i financers). Superar aquests obstacles està al nostre abast.

dowhileBarreres que impedeixen l’accés a l’assistència sanitària
read more