Actualitat

Així han de ser els sectors de jocs infantils i d’exercicis amb la nova normativa d’accessibilitat

Així han de ser els sectors de jocs infantils i d’exercicis amb la nova normativa d’accessibilitat

Des del 2 de gener de 2022 va entrar en vigor la nova normativa d’accessibilitat a Espanya, amb l’objectiu que les persones amb discapacitat no siguin discriminades en els espais públics urbanitzats i puguin participar en igualtat de condicions que la resta.

L’informe tècnic publicat en el Butlletí Oficial de l‘Estat (BOE) detalla les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació, basades en els principis d’autonomia individual, accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.

Concretament, en l’article 8 es recullen una sèrie de característiques que han de complir els espais de jocs infantils i d’exercici perquè siguin accessibles: en primer lloc, un de cada cinc elements de cada sector comptarà amb criteris d’accessibilitat universal, per exemple, en els jocs infantils, 1 haurà de ser de tipus dinàmic o que generi moviment en introduir-se en el seu interior. Per a garantir l’accés als sectors de joc és necessari comptar amb un itinerari per als vianants accessible, així mateix s’introduiran contrastos cromàtics i textures entre els elements de joc i d’exercici, i l’entorn amb l’objectiu d’afavorir l’orientació espacial i la percepció de les persones usuàries. Segons la normativa, també es preveuran espais lliures d’obstacles on pugui inscriure’s un cercle de 1,50 m de diàmetre mínim.

Font: Tododisca

Alina RibesAixí han de ser els sectors de jocs infantils i d’exercicis amb la nova normativa d’accessibilitat