Actualitat

Anxo Queiruga, president de COCEMFE

Testimoni d’Anxo Queiruga, president de COCEMFE

“Des de COCEMFE, com a entitat col·laboradora amb el projecte PARTICIPA, entenem que el coneixement de la realitat és clau per assolir una inclusió social i participativa de les persones amb discapacitat. El big data és una oportunitat per entendre molts dels contextos als quals ens enfrontem i que tenen una relació directa amb la nostra qualitat de vida. Us animo a totes les persones amb discapacitat a formar part i a participar en aquest innovador projecte.”

Jana ArimanyAnxo Queiruga, president de COCEMFE