Actualitat

Aprovada la primera norma sobre accessibilitat de l’entorn construït

Aprovada la primera norma sobre accessibilitat de l’entorn construït

Els organismes europeus de Normalització CEN i CENELEC han aprovat i publicat la Norma NE 17210, primera norma europea sobre accessibilitat de l’entorn construït que estableix requisits i recomanacions per crear entorns inclusius i segurs.

Alguns dels requisits que preveu la Norma són: habitatges adaptables, rampes i circulació horitzontal, portes amb manetes que es puguin agafar fàcilment i finestres a l’alçada adequada. També estableix requisits quant a informació sonora, informació tàctil i passos de vianants, així com orientació o wayfinding, segons el qual els elements d’un edifici han de ser identificables.

Segons el mateix diari, amb l’aprovació d’aquesta norma serà important considerar aquests requisits en la remodelació o adaptació i manteniment dels entorns existents, per tal d’adaptar-los i fer-los accessibles i aconseguir ciutats més inclusives.

Font: Diari de la discapacitat

Alina RibesAprovada la primera norma sobre accessibilitat de l’entorn construït