Actualitat

Brussel·les llança l’Estratègia sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030

Brussel·les llança l’Estratègia sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030

La Comissió Europea ha presentat l’Estratègia sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030, per garantir la seva participació en la societat en igualtat de condicions que la resta de persones.

“Les persones amb discapacitat tenen dret a participar en tots els àmbits de la vida. Encara que en les últimes dècades s’hagi avançat en l’accés a la sanitat, l’educació, l’ocupació, les activitats recreatives i la participació en la vida política, segueix havent nombrosos obstacles”, afirma la Comissió Europea. La comissària d’Igualtat, Helena Dalli, ha afirmat que les persones amb discapacitat encara troben obstacles en nombrosos àmbits, com és el cas de buscar un lloc de treball o utilitzar el transport públic.

L’estratègia treballarà al voltant de tres eixos principals:

  • Els drets a la UE: les persones amb discapacitat tenen el mateix dret que la resta de ciutadans comunitaris a poder-se traslladar a un altre país o participar en la vida política. A finals del 2023, la Comissió Europea proposarà una Targeta Europea de Discapacitat a tots els països de la UE i promourà que les persones amb discapacitat puguin gaudir del seu dret de lliure circulació. També es garantirà la participació en el procés electoral del 2023.
  • Vida independent i autonomia: les persones amb discapacitat tenen dret a viure de forma independent i poder elegir on i amb qui viuran, així com a ser incloses a la comunitat. En aquesta línia, s’elaboraran orientacions i es farà una iniciativa per millorar els serveis socials per a les persones amb discapacitat.
  • No discriminació i igualtat d’oportunitats: es posarà el focus en protegir davant de qualsevol discriminació i violència, garantint la igualtat d’oportunitats i l’accés en tots els àmbits.

Així mateix, la Comissió Europea posarà en marxa al 2022 un centre europeu de recursos anomenat  “AccesibleUE” on es crearà una base de coneixements pel que fa a accessibilitat.

Font: Servimedia

Alina RibesBrussel·les llança l’Estratègia sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030