Actualitat

Castells anuncia que la nova Llei d’Universitats tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu

Castells anuncia que la nova Llei d’Universitats tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu

Manuel Castells, ministre d’Universitats, ha anunciat que la nova Llei d’Organització del Sistema Universitari (LOSU) tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió en el sistema educatiu.

Castells va fer aquestes declaracions  durant la presentació del llibre “Universidad y Dscapacitat” elaborada pel Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El ministre va afegir que en aquesta llei s’inclourà la presència de la llengua de signes espanyola i l’ampliació del sistema de beques, reservant una part per donar cobertura a les necessitats de les persones més vulnerables durant la pandèmia. També es cobrirà el cost complet anual de les matrícules d’estudiants amb discapacitat de la UNED i es reservarà el 2% de les places d’investigadors per a persones amb discapacitat.

Altres mesures establiran que les universitats estiguin obligades a reservar un 5% de les places per a persones amb una discapacitat reconeguda del 33% i a estudiants amb necessitats educatives especials permanents, així com fomentar la participació de les persones amb menys oportunitats i els estudiants amb discapacitat en els programes de mobilitat internacional universitària.

Font: CERMI

Alina RibesCastells anuncia que la nova Llei d’Universitats tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu