Actualitat

Cermi Mujeres advoca per polítiques de desinstitucionalització amb reformes estructurals “més enllà” del tancament d’aquestes institucions

Cermi Mujeres advoca per polítiques de desinstitucionalització amb reformes estructurals “més enllà” del tancament d’aquestes institucions

La Fundació Cermi Mujeres (FCM) defensa que s’impulsin polítiques de desinstitucionalització. Així es va manifestar durant la celebració de la V Conferència Sectorial de Dones i Nenes amb Discapacitat on la coordinadora de FCM, Isabel Caballero, es va centrar en com abordar polítiques de desinstitucionalització, va comentar les legislacions i normatives que s’han utilitzat i va fer èmfasis en la necessitat que es tingui garantit el dret a l’elecció del lloc de residència com també l’accés a la varietat de serveis i instal·lacions. Tot això perquè s’iniciï un procés de reforma que “desterri” la idea que l’única solució per a una persona amb discapacitat, amb alt nivell de serveis especials, sigui la institucionalització.

Algunes de les accions que es van plantejar van ser: contemplar una sèrie de serveis personalitzats o comptar amb un canal de consulta directa, entre altres. A més, en la ponència també es van tractar temes com: la institucionalització com a violació dels drets humans de les dones amb discapacitat (el 70% en les residències són dones), defensant que és essencial un model de cures per a afavorir que les persones puguin romandre a la seva casa, sempre que es tinguin suports necessaris, i que la figura de l’assistència personal és clau.

Font: Servimedia

Alina RibesCermi Mujeres advoca per polítiques de desinstitucionalització amb reformes estructurals “més enllà” del tancament d’aquestes institucions