Accés a serveis

En aquesta secció trobràs recomanacions i informació per tenir accés a serveis de tots tipus

ESTÀS EN VERSIÓ
LECTURA FÀCIL

Icona Serveis

Com pots accedir als diversos serveis?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
les persones amb discapacitat tenen més problemes
per accedir als serveis sanitaris.

Les principals barreres són els preus dels serveis,
una oferta limitada, les barreres físiques
i que el personal sanitari té pocs coneixements sobre discapacitat.​

La Convenció de les Nacions Unides estableix que les persones
amb discapacitat tenen dret a viure de manera independent
i a participar en tots els àmbits de la societat.
Per tant, la societat ha d’oferir serveis accessibles per a tothom.

Vols veure tots els temes d´accés a serveis al fòrum?

Col·labora en construir una societat més inclusiva!

Marc Navarro BerenguelAccés a serveis