Consells i bones pràctiques

ESTÀS EN VERSIÓ
LECTURA FÀCIL

En aquesta secció t’oferim consells, recomanacions i bones pràctiques
per promocionar la teva participació en la societat en aquests 6 àmbits:
habitatge, mobilitat, oci, ocupació, relacions personals i accés a serveis.

La llei d’accessibilitat obliga que tots els productes, entorns, béns i serveis
siguin accessibles, però no es compleix.

Habitatge

Mobilitat

Oci

Ocupació

Relacions interpersonals

Accés a serveis

Junts suprimim barreres i construïm una societat millor!

Col·labora en construir una societat més inclusiva!

Marc Navarro BerenguelConsells i bones pràctiques