Actualitat

Contractar persones amb discapacitat: Quins beneficis té per a les empreses?

Segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), en 2021 respecte a l’any anterior la contractació de persones amb discapacitat al nostre país va créixer un 32%, però encara continua sent un 13% inferior a temps prepandèmia.

Dades de l’INE mostren que 664.000 persones amb discapacitat es troben actives i hi ha una taxa d’activitat del 34,3%, sent una xifra molt allunyada del 76% de persones sense discapacitat. Tenir una discapacitat comporta enfrontar-se diàriament a barreres físiques, socials o de comunicació que limiten la seva participació i comporten serioses dificultats a l’hora de trobar una ocupació, veient així limitada la seva autonomia i capacitat d’autorealització personal.

La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social estableix que les empreses, tant públiques com privades, que compten amb un equip de 50 o més treballadors, estan obligades a reservar un mínim 2% dels llocs per a la contractació de persones amb discapacitat. Comptar amb persones amb discapacitat dins d’una organització solament pot portar amb si conseqüències positives com, per exemple, una millora en el clima laboral, un impuls del treball en equip, un major compromís per part els treballadors o una millora de la reputació corporativa, entre altres. Però no sols això, sinó que, a més d’estar fomentant la seva inclusió professional i demostrar que la nostra empresa és una empresa amb valors, compromesa amb les persones i que es preocupa per promoure la justícia social, també podrem assegurar-nos importants beneficis econòmics. D’aquesta manera, d’una banda, les empreses col·laboren amb la societat i alhora perceben uns certs avantatges fiscals.

La contractació de persones amb discapacitat dona accés a les empreses a una sèrie de bonificacions en les quotes a la Seguretat. A més, la Llei de l’Impost de Societats (LIS) regula la deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat que permet aplicar-se una deducció de 9.000€ o 12.000€ per cada treballador contractat segons el seu grau de discapacitat.

Font: Diari responsable

Alina RibesContractar persones amb discapacitat: Quins beneficis té per a les empreses?