Ocupació

Reservades un 5% de les places dels estudis de màster universitari per a persones amb discapacitat

Reservades un 5% de les places dels estudis de màster universitari per a persones amb discapacitat

En els títols universitaris oficials de Màster Universitari es reservaran almenys un 5% de les places a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior a l’33% o que tinguin necessitats de suport educatiu. Així ho estableix el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, aprovat pel Consell de Ministres i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

També es recupera la disponibilitat de places en les convocatòries extraordinàries d’accés a la universitat, la inclusió en el disseny dels plans d’estudi, la no discriminació i el respecte als principis d’accessibilitat universal i disseny per a tothom, entre altres mesures.

Font: Cermi

Alina RibesReservades un 5% de les places dels estudis de màster universitari per a persones amb discapacitat
read more

El 21% d’estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió a la universitat

El 21% d’estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió a la universitat

En algun moment dels estudis universitaris un 21% d’estudiants s’ha sentit discriminat. Així ho analitza el V Estudi Universitat i Discapacitat elaborat per la Fundación Universia, amb el suport del Banc Santander i amb la col·laboració de la Fundació ONCE, la CRUE Universitats Espanyoles, el Comitè Espanyol de Representats de Persones amb Discapacitat (CERMI) i el Real Patronat sobre Discapacitat.

L’objectiu d’aquest informe és mesurar la inclusió de les persones amb discapacitat en el sistema universitari espanyol al curs 2019-2020 i mostrar l’evolució des què es va iniciar el projecte al 2011, comptant amb la participació de 1860 universitaris amb discapacitat. Mª Teresa Fernández Campillo, consellera tècnica del Real Patronat sobre Discapacitat, ha comentat que el treball servirà perquè es “dissenyin i executin polítiques públiques que assegurin la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior per a totes les persones”.

En aquest estudi s’analitzen qüestions com:

L’impacte del Covid-19 i l’educació online: un 24% s’ha queixat de la falta de recursos tecnològics i dispositius digitals per estudiar a casa i un 17% ha al·legat dificultats per fer exàmens i seguir les classes.

Perfil de l’alumnat amb discapacitat: a mesura que avança el nivell formatiu, el nombre d’estudiants amb discapacitat que segueixen a la universitat disminueix, representant un sent 1,5% dels estudiants de Grau, un 1% dels de postgrau i Màster i un 0,8% dels de doctorat.

La dona a la universitat, qüestió de gènere: globalment, un 55% dels estudiants universitaris eren dones i un 45% d’homes, però aquesta tendència es va revertir en els estudiants amb discapacitat, dels quals un 1,2% eren dones i un 1,6% eren homes. A més, un 11% de les dones universitàries amb discapacitat afirmen que ser dona els hi ha suposat més dificultats.

Inclusió dins i fora de les aules: el 20,7% d’estudiants afirma haver-se sentit discriminat en algun moment: un 38,2% per problemes amb el professorat, faltes de respecte, mala actitud,… i un 37,9% per problemes d’accessibilitat com exàmens no adaptats, barreres arquitectòniques, etc. Respecte a les relacions amb els companys 1 de cada 3 se senten aïllats, un 16% considera que els companys i companyes es comporten diferent amb ells i un 35% té més dificultats per relacionar-se.

Comunitat universitària i discapacitat: un 1,5% dels universitaris tenen una discapacitat i 6 de cada 10 d’aquests s’han posat en contacte amb el Servei d’Atenció als estudiants amb discapacitat per sol·licitar adaptacions curriculars, recollir informació sobre drets i demanar beques o ajudes.

Barreres d’accessibilitat i disseny per a totes les persones: un 40% d’estudiants considera que hi ha barreres físiques, un 20% afirma falta d’adaptació en els continguts teòrics-pràctics i un 15% falta de mitjans i recursos didàctics adaptats. A més, un 45% afirma que els professors coneixen les necessitats però el 15% creu que el professorat no adapta els materials de les classes.

Font: Real Patronat sobre Discapacitat

Alina RibesEl 21% d’estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió a la universitat
read more

Nova Guia On line de suport a les famílies d’infants o joves amb discapacitat física i/o orgànica

Nova Guia On line de suport a les famílies d’infants o joves amb discapacitat física i/o orgànica

ECOM ha creat la “Guia de suport a les famílies per a la defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física”, una guia de suport amb informació i recursos especialitzats per a les famílies en defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física i/o orgànica. Dins de la guia hi ha els set drets principals dels infants i joves amb discapacitat, recollits a la Convenció dels Drets de les persones amb Discapacitat de l’ONU el 2006. Aquests drets són: Accessibilitat, Educació i formació, Salut, Habilitació i rehabilitació, Treball, Protecció social i Lleure i esport.

A més, la federació/fundació ha posat en marxa un servei específic d’assessorament i orientació per a les famílies per tal de facilitar-los la recerca de recursos en la cura i el desenvolupament dels fills/es, com també realitzar l’acompanyament i orientació perquè participin en la comunitat.

Font: ECOM

Alina RibesNova Guia On line de suport a les famílies d’infants o joves amb discapacitat física i/o orgànica
read more

Com s’aconsegueix un espai de treball més inclusiu?

Com s’aconsegueix un espai de treball més inclusiu?

Segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), un 6,19% de la població en edat laboral a España té alguna discapacitat, però només el 35% té una ocupació.

Els experts convidats a participar a la taula rodona “Cap a un espai de treball més inclusiu i innovador” liderada per Eduardo Jáuregui, CEO de Irisbon coincideixen que les eines tecnològiques poden ajudar a crear espais de treball més inclusius, però també ha d’haver una competència formativa del personal respecte a les diferents discapacitats i també una consciència en la població general.

Per aquest motiu, per aconseguir un espai de treball més inclusiu s’han de:

  • Dissenyar ofertes de treball més accessibles: s’ha de pensar en la inclusió des de la creació de l’oferta de feina fins a l’entrevista i la incorporació. A més, s’ha d’assegurar la creació de contractació de llocs de treball que incloguin a totes les persones, com també conèixer les necessitats i treballar costat a costat amb les persones amb discapacitat.
  • Capacitar el personal: no és suficient que les instal·lacions dels edificis siguin accessibles, sinó que també s’ha de formar el personal per a què siguin empàtics i flexibles.
  • Tecnologia pels trastorns mentals: segons Ana González (gerent d’èxit del client de Microsoft) comenta que la pandèmia ha obligat a treballar els trastorns mentals, principalment l’ansietat, a través d’eines tecnològiques amb opcions com desactivar missatges o posar un “Mode nit”. És necessari que les persones desconnectin per complet, ajudar-los a relaxar-se, també a concentrar-se i poden trucar per parlar amb algun professional.
  • Espai de treball 100% inclusiu: per aconseguir l’accessibilitat de forma completa s’ha de canviar la cultura que existeix al voltant de la discapacitat, ja que les empreses encara pensen que l’accessibilitat no afecta a tothom. Laura Moratón, cap d’accessibilitat de Samsung, comenta que “l’accessibilitat no hauria de ser una opció, hauria de ser obligatòria i pensar-se com una cosa universal, que inclogui tots els països i totes les discapacitats”.

Font: Portal Inclusión

 

Alina RibesCom s’aconsegueix un espai de treball més inclusiu?
read more

Explorant noves oportunitats laborals per a les persones amb diversitat funcional

Explorant noves oportunitats laborals per a les persones amb diversitat funcional

La Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han realitzat un estudi anomenat “Superacapacidades y diversidad funcional. Nuevas perspectivas para el empleo” per analitzar les supracapacitats desenvolupades i les seves aplicacions laborals. Aquest estudi té com a objectiu estudiar els diferents tipus de diversitat funcional i proposar possibles vies d’integració laboral.

La supracapacitat és un concepte que proposa replantejar-se les qüestions més negatives de la discapacitat, veient-se com un dels potencials de les persones amb diversitat funcional que s’han superat i adaptat com també són experts en resiliència.

L’estudi té la intenció de fomentar la ocupació de les persones amb discapacitat en igualtat d’oportunitats, generar coneixement al voltat de la diversitat funcional com també assenyalar la potencialitat actual del teletreball.

Per tant, les persones amb diversitat funcional poden aportat talents, competències i habilitats relacionades amb la superació, esforç i resiliència i les empreses no solament se’n beneficiaran sinó també contribuiran a la integració social i laboral.

Font: Social.cat

Alina RibesExplorant noves oportunitats laborals per a les persones amb diversitat funcional
read more

Castells anuncia que la nova Llei d’Universitats tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu

Castells anuncia que la nova Llei d’Universitats tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu

Manuel Castells, ministre d’Universitats, ha anunciat que la nova Llei d’Organització del Sistema Universitari (LOSU) tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió en el sistema educatiu.

Castells va fer aquestes declaracions  durant la presentació del llibre “Universidad y Dscapacitat” elaborada pel Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El ministre va afegir que en aquesta llei s’inclourà la presència de la llengua de signes espanyola i l’ampliació del sistema de beques, reservant una part per donar cobertura a les necessitats de les persones més vulnerables durant la pandèmia. També es cobrirà el cost complet anual de les matrícules d’estudiants amb discapacitat de la UNED i es reservarà el 2% de les places d’investigadors per a persones amb discapacitat.

Altres mesures establiran que les universitats estiguin obligades a reservar un 5% de les places per a persones amb una discapacitat reconeguda del 33% i a estudiants amb necessitats educatives especials permanents, així com fomentar la participació de les persones amb menys oportunitats i els estudiants amb discapacitat en els programes de mobilitat internacional universitària.

Font: CERMI

Alina RibesCastells anuncia que la nova Llei d’Universitats tindrà en compte la discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu
read more