Actualitat

Dany cerebral adquirit; mancances, potencialitats i el paper de la família

El diagnòstic i la instauració d’un DCA representen una circumstància sobrevinguda que cursa sobtada i  intensament, modificant de manera radical totes les esferes de la vida quotidiana, tant de la persona que ho pateix com del seu entorn afectiu més pròxim. No sols hi ha persones supervivents, sinó famílies afectades per DCA.

Font: Revista Sobre Ruedas nº 112

Alina RibesDany cerebral adquirit; mancances, potencialitats i el paper de la família