Actualitat

Viatja per Europa sense preocupacions: aquests són els països més accessibles

El turisme accessible guanya terreny per a les persones amb discapacitat. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Europa és el destí preferit el 2022 i, aproximadament, 87 milions de persones de la Unió Europea tenen alguna discapacitat.

La Comissió Europea (CE) promou el turisme sense barreres, recolzant el dret d’aquestes persones a accedir a activitats turístiques en igualtat de condicions, tal com recull l’article 30 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (ONU). Per això, la CE va llançar el Centre Europeu de Recursos d’Accessibilitat, amb l’objectiu d’implementar polítiques accessibles en països de la Unió Europea.

D’altra banda, el Premi Ciutat Accessible, atorgat pel Fòrum Europeu de Discapacitat, reconeix i fomenta l’accessibilitat a les ciutats. Algunes guanyadores recents – i que serveixen per conèixer les més accessibles – inclouen Skellefteå (Suècia) el 2023, Ciutat de Luxemburg (Luxemburg) el 2022, Jönköping (Suècia) el 2021 i Varsòvia (Polònia) el 2020.

Font: Tododisca

Alina RibesViatja per Europa sense preocupacions: aquests són els països més accessibles