Actualitat

El benestar personal i social de les persones amb discapacitat com a dret

El benestar personal i social de les persones amb discapacitat com a dret

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha presentat l’informe “El benestar personal i social com a dret. Determinants, indicadors i garanties d’efectivitat per a les persones amb discapacitat” amb l’objectiu d’impulsar reflexions sobre la formulació del benestar personal i social com a dret.

Aquest informe presenta una recerca complexa i innovadora, que explica de manera completa i crítica el fenomen del benestar en el context de la discapacitat. Es tracta d’un treball interdisciplinari, que integra diferents dimensions: sociològica, psicològica, econòmica i jurídica, perquè s’apliquin a les persones amb discapacitat i al seu entorn més pròxim.

L’informe analitza factors fins ara poc estudiats com: la solitud, l’aïllament, la salut mental i la salut integral, així com altres elements individuals i subjectius, com el que senten les persones o el seu nivell de satisfacció amb la seva pròpia vida.

Font: Tododisca

Alina RibesEl benestar personal i social de les persones amb discapacitat com a dret