Actualitat

Jordi Évole, periodista

Testimoni de Jordi Évole, periodista.

“Tinc la sensació que quan parlem de desigualtat, normalment parlem de desigualtat econòmica, i hi ha una desigualtat molt palpable a la nostra societat, que és la desigualtat per capacitats. Aquí hi ha una autèntica desigualtat, quant a si aquestes persones amb aquestes discapacitats tenen les mateixes oportunitats que qualsevol de nosaltres, que qualsevol de les altres persones a qui considerem capacitades. Que tindria també molt tema de què parlar si aquestes persones realment som o no som tan capacitades. Aleshores, crec que aquesta desigualtat s’aborda poques vegades, i la tenim poc en compte i, en canvi, segurament és tan palpable com la riquesa o la pobresa. I segurament l’hauríem de posar una mica més a l’agenda, també a l’agenda dels mitjans, que aparegués més als nostres informatius, als nostres programes. Jo he de fer autocrítica, no he fet mai cap “Salvados” dedicat a les persones amb discapacitat física, per exemple.

Entre tots podem construir una societat més inclusiva. Entra i participa!”

Jana ArimanyJordi Évole, periodista