Actualitat

El CERMI planteja a habitatge millores per a les persones amb discapacitat en el bo lloguer jove

El CERMI planteja a habitatge millores per a les persones amb discapacitat en el bo lloguer jove

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha plantejat a Habitatge que s’introdueixin millores en la regulació del Bo Lloguer Jove en favor de les persones amb discapacitat, a causa de les majors dificultats d’accés de l’habitatge que se’ls presenten a la joventut.

Aquest nou bo, que està tramitant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el CERMI argumenta que les persones amb discapacitat, especialment joves, són un grup vulnerable d’exclusió i pobresa, comportant també dificultats en l’accés al bé de l’habitatge sumant també als obstacles específics com les barreres de l’entorn construït i a l’absència d’accessibilitat dels habitatges.

Aquest Bo Lloguer Jove estableix una sèrie d’accions positives. Les persones amb discapacitat acumulen un retard temporal en la seva independència i participació social, per això s’incrementarà el vaig limitar d’edat general, passant de 35 a 38 anys. Aquestes mesures també estan en altres àmbits com l’educatiu i l’ocupació, ara es tracta de traslladar-ho a l’habitatge.

També s’ha de considerar el greuge econòmic per raó de discapacitat, ja que la discapacitat minora la capacitat de la renda i augmenta les despeses per situació de discapacitat. És important intervenir en la política pública, com proposa CERMI, elevant per exemple la capacitat de la renda i intensificant les ajudes.

Font: CERMI

Alina RibesEl CERMI planteja a habitatge millores per a les persones amb discapacitat en el bo lloguer jove