Actualitat

El dret al treball: barreres i facilitadors d’accés a l’àmbit laboral

La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (2006) reconeix el dret de les persones amb discapacitat a treballar en igualtat de condicions que la resta. Això inclou tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat (article 27).

Font: Revista Sobre Ruedas nº 111

Alina RibesEl dret al treball: barreres i facilitadors d’accés a l’àmbit laboral