Actualitat

La banca haurà d’adaptar els caixers automàtics a les persones amb discapacitat

El passat 19 de maig es va aprovar la llei d’accessibilitat que transposa sis directives europees i que té com a objectiu eliminar les barreres amb les quals es troben les persones amb discapacitat per a accedir a productes i serveis, entre ells els bancaris.

El seu compliment afectarà les companyies proveïdores dels terminals de pagament, caixers automàtics, màquines expenedores de bitllets o lectors electrònics. També a les entitats de crèdits al consum, hipoteques i serveis d’inversió com a assessorament i gestió dels diners, subscripció de fons d’inversió o la compra de valors, entre altres.

La norma imposa una sèrie de requisits a les entitats perquè els productes es considerin accessibles. Quant als bancs, hauran de presentar la informació dels seus productes a través de més d’un canal sensorial (per escrit, per veu o de manera tàctil). També ha de ser fàcil d’entendre i de manejar i han d’oferir un tipus de lletra i grandària adequada, prou gran per a ser llegibles pels grups de major edat.

Per part seva, els serveis bancaris han d’oferir “mètodes d’identificació, signatures electròniques, seguretat i serveis de pagament que siguin perceptibles, funcionals, comprensibles i resistents”.

L’incompliment dels requisits comportarà multes que poden anar des de 301 euros fins a un milió. La norma s’aplicarà a partir del 28 de juny de 2023 per als nous productes i serveis, mentre que, per als existents el contracte dels quals estigués en vigor abans d’aquesta data, s’aplicarà a partir del 29 de juny de 2030. Els terminals instal·lats abans del 2025 es continuaran utilitzant-se fins a la seva vida útil i sense superar els 10 anys de funcionament.

Font: Cinco Días el País

Alina RibesLa banca haurà d’adaptar els caixers automàtics a les persones amb discapacitat