Actualitat

El salari de les persones amb discapacitat, un 17,2% inferior al de la resta d’empleats

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el salari mitjà anual brut dels treballadors per compte d’altri amb discapacitat va augmentar un 3,6% en 2021, arribant a 21.544,2 euros. No obstant això, aquesta xifra continua sent un 17,2% menor que el sou de les persones sense discapacitat, que aconsegueixen els 26.030 euros.

L’informe també destaca que la taxa d’activitat (percentatge de la població que pot i vol treballar sobre la població total) entre les persones amb discapacitat va ser del 34,6%, generant una diferència de més de 43 punts percentuals respecte a la població sense discapacitat. La taxa d’ocupació (percentatge que suposa el nom d’ocupats sobre la població en edat de treballar) va ser del 26,9%, menys de la meitat que la de les persones sense discapacitat, mentre que la taxa de desocupació va ser del 22,5%, superant en 7,8 punts la de la població sense discapacitat.

Quant a la bretxa de gènere, les dones amb discapacitat van guanyar una mitjana de 20.193,7 euros a l’any, mentre que els homes van aconseguir els 22.520,2 euros, representant una diferència del 10,3%, menor que en el cas de la població sense discapacitat (18,7%).

Font: Servimedia

Alina RibesEl salari de les persones amb discapacitat, un 17,2% inferior al de la resta d’empleats