Actualitat

Els universitaris amb discapacitat obtenen notes similars al conjunt d’estudiants

Segons un estudi “El rendiment acadèmic dels estudiants universitaris amb discapacitat a Espanya”, publicat per Fundació ONCE durant el curs 2018-2019 revela que la nota mitjana de l’expedient dels estudiants amb discapacitat, tant de Grau com de Màster, és molt similar a l’obtinguda pel conjunt d’estudiants universitaris.

S’obtenen resultats molt similars en relació amb la taxa d’èxit (relació percentual entre el nombre de crèdits superats durant un curs acadèmic i el nombre total de crèdits presentats a examen en aquest curs). No obstant això, presenten menys similituds en les taxes de rendiment (relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits en els quals els estudiants han estat matriculats) i d’avaluació (relació percentual entre el nombre de crèdits presentats a examen i el nombre de crèdits matriculats).

La informació facilitada per les universitats mostra que les persones amb discapacitat en estudis de Grau representen el 2,06%, percentatge lleugerament inferior a la població general (entorn del 2,5%). Segons les dades, moltes persones amb discapacitat opten per l’educació universitària a distància i que la presència d’estudiants amb discapacitat en les universitats presencials és inferior.

Font: Europapress

 

Alina RibesEls universitaris amb discapacitat obtenen notes similars al conjunt d’estudiants