Actualitat

Falta d’accessibilitat, un problema sense resoldre: “És inacceptable que hi hagi gent atrapada a casa”

Segons la Fundació Mútua de Propietaris, aproximadament el 87% dels edificis d’habitatges espanyols requereix millores en accessibilitat per a eliminar barreres arquitectòniques. La insuficiència en aquest aspecte és una preocupació per a les persones majors i les persones amb problemes de mobilitat. De fet, una de cada tres persones majors de 75 anys presenta dificultats per a accedir des del carrer al seu habitatge, ja sigui degut a la falta d’ascensor, perquè han de pujar de manera obligatòria escales, o per tots dos factors.

Segons Anxo Queiruga, president de COCEMFE: “Hem avançat, però veient que fa 40 anys les persones amb discapacitat ja reivindicàvem aquesta accessibilitat, és relatiu l’avanç, perquè avui continuem demandant i reivindicant aquesta accessibilitat en els habitatges, que per a algunes persones no ho són; són presons al no poder sortir d’elles cada dia”.

Algunes de les barreres més comunes segons l’estudi de la Fundació Mútua de Propietaris són: 1 de cada 4 edificis té un graó en l’accés al portal; el 56% té porters automàtics no accessibles des d’una cadira de rodes i 2 de cada 3 edificis tenen les seves bústies elevades, sent inassolibles; i encara que el 90% dels portals d’accés a l’edifici tenen la grandària adequada per a passar amb cadira de rodes, el 48% pes massa.

Davant totes aquestes barreres, des de COCEMFE indiquen que el que cal fer és denunciar. “Nosaltres normalment acompanyem la denúncia d’aquesta persona i fem la reivindicació oportuna perquè se solucioni el problema que pugui tenir, però no sempre s’arriba a bon port amb aquest tema”, adverteix Queiruga. Per tot això, es demana al Govern una modificació de la Llei de Propietat Horitzontal per a eliminar els obstacles i que totes les persones tinguin els mateixos drets.

Font: 65ymás.com

Alina RibesFalta d’accessibilitat, un problema sense resoldre: “És inacceptable que hi hagi gent atrapada a casa”