Actualitat

Guia d’Accessibilitat en els Espais Públics Urbanitzats V.1.0

Guia d’Accessibilitat en els Espais Públics Urbanitzats V.1.0

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha elaborat la “Guia d’Accessibilitat en els espais públics urbanitzats v.1.0” on hi ha recomanacions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

Per a això, la guia es divideix en diferents capítols, sent aquests: disposicions generals, espais públics urbanitzats i zones d’ús per als vianants, itineraris per als vianants, àrees d’estada, elements d’urbanització, creus entre itineraris per als vianants i itineraris vehiculessis, urbanització de fronts de parcel·la, mobiliari urbà, elements vinculats al transport, obres i intervencions i, finalment, comunicació i senyalització.

Font: CERMI

Alina RibesGuia d’Accessibilitat en els Espais Públics Urbanitzats V.1.0