Actualitat

Transport accessible

Transport accessible

El transport accessible és un dret de totes les persones, poder desplaçar-se autònomament en autobusos, vehicles propis, trens, metres, autocars, etc. Tant els organismes com les empreses han de tenir clar i aplicar l’accessibilitat perquè una persona amb discapacitat tingui la màxima mobilitat.

La mobilitat és important per a totes les persones, però també ho és no trobar-se amb obstacles per a poder anar d’un lloc a un altre, tant per a anar al treball, col·legi, compres, cinema, museus, … independentment del transport.

L’accessibilitat encara queda camí que treballar, però ja sigui mitjançant rampes, rebaixis de voreres, autobusos accessibles, estacions de Renfe, semàfors sonors, taxis adaptats, … fa una ciutat que totes les persones es puguin beneficiar. Com esmenta Discapnet “Una ciutat accessible és la que cuida fins al més mínim detall ja sigui als seus carrers, edificis, parcs, etc., es té el deure i l’obligació i per a això s’han de dur a terme les modificacions que siguin necessàries per a una completa accessibilitat”.

Font: Discapnet

Alina RibesTransport accessible