Actualitat

Igualtat de drets i oportunitats en el treball

Igualtat de drets i oportunitats en el treball

Actualment la normativa vigent reconeix la igualtat d’oportunitats a totes les persones, però, malgrat l’existència de la llei, la desigualtat en l’accés al treball de les persones amb discapacitat és una realitat.

Segons dades de l’Observatori sobre discapacitat i mercat de treball (ODISMET) només una de cada quatre persones amb discapacitat està actualment ocupada a Espanya, sent la taxa d’activitat del 23,8% per a les persones amb discapacitat enfront del 60,9% per a les persones sense discapacitat. A més, la situació de la dona amb discapacitat s’agreuja (22,8%), mostrant la doble discriminació: per discapacitat i per gènere.

Segons l’Informe Olivenza del 2017 publicat per l’Observatori Estatal de la Discapacitat (OED) en relació amb les causes, el 90,3% de les persones amb discapacitat indica que existeix algun tipus de barrera per a accedir a una ocupació adequada i una evident falta d’oportunitats.

Font: Revista Sobre Ruedas de la Fundació Institut Guttmann

Alina RibesIgualtat de drets i oportunitats en el treball