Actualitat

Jaume Balagueró, director de cinema

Testimoni de Jaume Balagueró, director de cinema.

“Jo crec que el que falta una mica és representar la discapacitat d’una forma molt inclusiva. S’ha de fer un esforç per incloure a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat dins les històries que estem explicant, més enllà de les característiques de la seva discapacitat. És estrany veure un advocat dins d’una història, que tingui algun tipus de discapacitat. Jo penso que se l’hauria d’incloure i s’hauria de normalitzar.”

Jana ArimanyJaume Balagueró, director de cinema