Actualitat

Joan Subirats, ministre d’Universitats

Testimoni de Joan Subirats, ministre d’Universitats del Govern d’Espanya.

“Tot allò que implica una certa capacitat d’adaptació a la diversitat de les persones, costa. Perquè en principi, tot el que impliqui tractar diferent a una persona, és generar un precedent que pot ser utilitzar per altres que també volen que siguin tractats de forma diferent.

A mesura que les reivindicacions socials i el reconeixement de la dignitat de les persones i la seva diversitat ha anat creixent, això ha anat posant dificultats a les administracions, perquè no hi ha una bona sintonia entre lluitar pel valor de la igualtat i reconèixer, al mateix temps, el valor de la diversitat.

És molt important que a l’hora de pensar en allò que s’ha de fer en relació amb els temes socials, no hi hagi una mirada ni patriarcal ni jeràrquica. Patriarcal en el sentit de: “jo ja sé quin es el problema i ja sé quina és la solució”; i jeràrquica: “deixa que jo decideixi que ja sé què et convé”. Es molt important que a l’hora de plantejar respostes als problemes, aquells als quals va adreçada aquesta resposta pugui participar en la definició del problema.”

Jana ArimanyJoan Subirats, ministre d’Universitats